Multilingual Turkish Dictionary

QABİLİ FƏHM EDMƏK

QABİLİ FƏHM EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

anqılatmaq aydınlatmaq. düşündürmək. sadələşdirmək