Multilingual Turkish Dictionary

QABİLİ MUBADİLƏ

QABİLİ MUBADİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəğşilin dəğişlin. (dəğiş + ilin)