Multilingual Turkish Dictionary

QABABLATTILAR

QABABLATTILAR : Turuz Dictionary

kabablatdılar. soxlatdılar. şişlətdilər.
bizdən yedi dənin quş, yumurtladı qonşuda, soxlatdılar özgələr, onlar yedi iyi düşdü bizlərə. ( soxlatdılar: şişlətdilər. kabablatdılar)

QABABLATTILAR : Turuz Dictionary

kabablatdılar. soxlatdılar. şişlətdilər.
bizdən yedi dənin quş, yumurtladı qonşuda, soxlatdılar özgələr, onlar yedi iyi düşdü bizlərə. ( soxlatdılar: şişlətdilər. kabablatdılar)