Multilingual Turkish Dictionary

QABAQLAMA

QABAQLAMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Qabaqlamaq"dan f.is.

QABAQLAMA : Turuz Dictionary

qabağlama. qarşılama. qarşısın, qarşıtın alma. önləmə. cilovgiri. pişgiri

QABAQLAMA : Turuz Dictionary

qabağlama. geyşərləmə. geyşərləyiş. qanşarlama. qanşarlayış. qabağlayış. sibqət

QABAQLAMA : Turuz Dictionary

qabağlama. qarşılama. qarşısın, qarşıtın alma. önləmə. cilovgiri. pişgiri

QABAQLAMA : Turuz Dictionary

qabağlama. geyşərləmə. geyşərləyiş. qanşarlama. qanşarlayış. qabağlayış. sibqət