Multilingual Turkish Dictionary

QABIQINTAN

QABIQINTAN : Turuz Dictionary

-nərsənin qabından, qabığından daşmış, aşmış durumu:. kavlıç. gövdədə bir iç üyəsinin bulunduğu sınırlarından, sıxışıb, gücənərək (gücə, zora düşərək) daşmış durumu. fətq

QABIQINTAN : Turuz Dictionary

-qabığından qolay soyulmayan, ayrılan qoz: qıcıt. qıdıt. qırcot. cır qoz

QABIQINTAN : Turuz Dictionary

-nərsənin qabından, qabığından daşmış, aşmış durumu:. kavlıç. gövdədə bir iç üyəsinin bulunduğu sınırlarından, sıxışıb, gücənərək (gücə, zora düşərək) daşmış durumu. fətq

QABIQINTAN : Turuz Dictionary

-qabığından qolay soyulmayan, ayrılan qoz: qıcıt. qıdıt. qırcot. cır qoz