Multilingual Turkish Dictionary

QABLAC

QABLAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qablaş. şəkil. form

QABLAC : Turuz Dictionary

qablıq. qablaq. qabla. qınıf. qınıv. girif. giliv. örtük. kitlik. kittik. kirlik. nərsənin ağlığı, avlığı. bürəgə. mələfə. ləhaf.
əl var qınıfı kirli, əldə var çınıfı. (çınıf: iç).
qablıq. qablaq. qabla. yapınca. qapınca. çəpincə. kəpincə. qıllınğ

QABLAC : Turuz Dictionary

livat edən. (götlə uğraşan)

QABLAC : Turuz Dictionary

qablıq. qablaq. qabla. qınıf. qınıv. girif. giliv. örtük. kitlik. kittik. kirlik. nərsənin ağlığı, avlığı. bürəgə. mələfə. ləhaf.
əl var qınıfı kirli, əldə var çınıfı. (çınıf: iç).
qablıq. qablaq. qabla. yapınca. qapınca. çəpincə. kəpincə. qıllınğ

QABLAC : Turuz Dictionary

livat edən. (götlə uğraşan)