Multilingual Turkish Dictionary

QABQARLAMAQ

QABQARLAMAQ : Turuz Dictionary

qabqarıqlamaq. qabqarmaq. qablamaq. qablatmaq.
yerləşdirmək. yığmaq. dərləmək. salıtmaq. toplamaq. quşamaq. quralamaq. quşatmaq.
hər nə varızdı qabqarmaq ki geddik.
gərəklərin qabqarıb yola düşdülər.
hər keçdi əlinə qabqardı çuvalına.
bağlı ya

QABQARLAMAQ : Turuz Dictionary

qabqarıqlamaq. qabqarmaq. qablamaq. qablatmaq.
yerləşdirmək. yığmaq. dərləmək. salıtmaq. toplamaq. quşamaq. quralamaq. quşatmaq.
hər nə varızdı qabqarmaq ki geddik.
gərəklərin qabqarıb yola düşdülər.
hər keçdi əlinə qabqardı çuvalına.
bağlı ya