Multilingual Turkish Dictionary

QABRA

QABRA : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəbər. nərsəni sürtməkdə, at tımarlamaqda işlənən qaba, gobud kisə.
kabra. kapra. kavra. kafra. kağra. kablaq. kaplaq. kaflaq. kavlaq. kağlaq. kabran. kapran. kavran. koblaq. koplaq. koflaq. kovlaq. koğlaq. koblan. koplan. koflan. kovlan. koğlan. kobran. kopran. kofran. kovran. koğran. koblanqoz. koplanqoz. koflanqoz. kovlanqoz. koğlanqoz. koba. kopa. kofa. kova. koğa. koban. kopan. kofan. kovan. koğan. köğül. kövül.gobur. gopur. gofur. govur. goğur. kobuq. kopuq. kofuq. kovuq. koğuq. kobul. kopul. koful. kovul. koğul. kobur. kopur. kofur. kovur. koğur. kobuz. kopuz. kofuz. kovuz. koğuz. (< kov. kav. kof. kaf. gof. gaf: hər nəyin içinə doğru uzanan boşluq. içiboşalmış. çuxur biçimli, görnüşlü hər nə). (kav. puç. boş. çuxur. xəndək. kəndək. çolaq. hovz. hovuz. gobut. kovut. böyük qab, ləyən. təşt. təknə. qazan. tüng. su qabı)

QABRA : Turuz Dictionary

kabar. qavra. kavar. ağ üzüm çeşiti.
qəbrə. qalın. qargobud. danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. qontay. könəz. çönəz. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. qozaki. xozaki. xozi. gobud. kənto. kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. qontay.
qalın buda

QABRA : Turuz Dictionary

kabar. qavra. kavar. ağ üzüm çeşiti.
qəbrə. qalın. qargobud. danqaz. danaz. donaz. donqaz. qonaz. qontay. könəz. çönəz. qovzad. qoğzad. gurbud. gurvud. qozaki. xozaki. xozi. gobud. kənto. kəntoy. kəntək. köntək. çöntək. qontayı. qontay.
qalın buda