Multilingual Turkish Dictionary

QACIRIŞIMAQ

QACIRIŞIMAQ : Turuz Dictionary

qaycırışımaq, qacırşımaq. qaycırşımaq. qacırı, qaycırı, qayırı bükmək, boğmaq. qıcırı, qıycırı, qıyırı bükmək. qıcırın, qıycırın, qıyırın bükmək. qıcır, qıycır, qıyır bükmək. qıcırım, qıycırım, qıyırım bükmək, boğmaq. qəycirmək. əğilmək. bükülmək. burulmaq. qıvrışmaq. işdən qaçınşımaq, qaçışmaq. vazınşınmaq

QACIRIŞIMAQ : Turuz Dictionary

qaycırışımaq, qacırşımaq. qaycırşımaq. qacırı, qaycırı, qayırı bükmək, boğmaq. qıcırı, qıycırı, qıyırı bükmək. qıcırın, qıycırın, qıyırın bükmək. qıcır, qıycır, qıyır bükmək. qıcırım, qıycırım, qıyırım bükmək, boğmaq. qəycirmək. əğilmək. bükülmək. burulmaq. qıvrışmaq. işdən qaçınşımaq, qaçışmaq. vazınşınmaq