Multilingual Turkish Dictionary

QAHIL

QAHIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

kahıl.
( < kav). bərkliyin itirib, əsnəklənmiş, yumşaq. yetgin. olqun. bitgin. ağrın. armış. yorqun. təmbəl.
bax > qaqıl

QAHIL : Turuz Dictionary

kahıl. gəvək. kövül. yatıq. yatuq. təmbəl.
yatuq kişi

QAHIL : Turuz Dictionary

kahıl. cahil. kotalan: hovan. qanmaz.axmaq.
sömürgəçiliyə ikisi gərək.
bolluca kotalan, azacıq danqalan. (sömürgəçiliyə: müstə'mərəçiligə) (danqalan: döngələn. kökün danan. xain)

QAHIL : Turuz Dictionary

kahıl.
kağal. cahil.
kor görəməz, kağal biləməz. (kağal:kahıl: cahil).
cahil.
kahıl deyər, bilgə dinlər.
kahıl öğrətib, bilgə öğrəşib.
ölü ölünü , kor koru, kahıl kahılı tanımaz. (kahıl
cahıl. qanmaz).
yaşamda qarşı yanın kahıl boysağ (məğrur), qanmaz öküzdürsə, suç səndə yox,-ya onu yolundan götürməlisin, ya yolun çevirməlisin.
dinləyən olsa kahıl, danışan hər kimisə yox dəğəri. (kahıl: cahil)

QAHIL : Turuz Dictionary

kahıl. gəvək. kövül. yatıq. yatuq. təmbəl.
yatuq kişi

QAHIL : Turuz Dictionary

kahıl. cahil. kotalan: hovan. qanmaz.axmaq.
sömürgəçiliyə ikisi gərək.
bolluca kotalan, azacıq danqalan. (sömürgəçiliyə: müstə'mərəçiligə) (danqalan: döngələn. kökün danan. xain)

QAHIL : Turuz Dictionary

kahıl.
kağal. cahil.
kor görəməz, kağal biləməz. (kağal:kahıl: cahil).
cahil.
kahıl deyər, bilgə dinlər.
kahıl öğrətib, bilgə öğrəşib.
ölü ölünü , kor koru, kahıl kahılı tanımaz. (kahıl
cahıl. qanmaz).
yaşamda qarşı yanın kahıl boysağ (məğrur), qanmaz öküzdürsə, suç səndə yox,-ya onu yolundan götürməlisin, ya yolun çevirməlisin.
dinləyən olsa kahıl, danışan hər kimisə yox dəğəri. (kahıl: cahil)