Multilingual Turkish Dictionary

QAHILLIQA

QAHILLIQA : Turuz Dictionary


anlamazlıq ağır pox, kahıllığa dərman yox. (kahıllığa
cahilliyə)

QAHILLIQA : Turuz Dictionary


anlamazlıq ağır pox, kahıllığa dərman yox. (kahıllığa
cahilliyə)