Multilingual Turkish Dictionary

QAHLAMAQ

QAHLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < gah: qoşulu mal heyvanı sürməkdə çıxarılan səs). qah gah deyib, yer sürən öküzü, malı yeriməyə qızışdırmaq (itmək. təhrik edmək)

QAHLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqlamaq qaqılmaq. qəh qəhəylə, qah qah gülmək

QAHLAMAQ : Turuz Dictionary


xahlamaq. kahlamaq. kavlamaq. aramaq. istəmək.
kahlamaq. kavlamaq. xahlamaq. aramaq. istəmək

QAHLAMAQ : Turuz Dictionary


xahlamaq. kahlamaq. kavlamaq. aramaq. istəmək.
kahlamaq. kavlamaq. xahlamaq. aramaq. istəmək