Multilingual Turkish Dictionary

QALİBİYƏT

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

atıqlıq

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

asış

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

asqın

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

asqınlıq

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aslayış

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşatlıq

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşdalıq

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

irinclik

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ərkürək

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güclük

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ilərlik

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

irəlilik

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

irgəlik

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

irkəlik

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qatılıq

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ota qələbə. zəfər. hakimiyyət

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

öncülük

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

örlük

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

uta

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

utqu fəth

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

üstünlük

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yengi

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yengi

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yengiş

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yeniş

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yüksəklik

QALİBİYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yüksəlik