Multilingual Turkish Dictionary

QALABAŞ

QALABAŞ : Turuz Dictionary

(evlənməmiş, yaxud əşi ölüb, ayrılıb) yaşlı olub tək qalmış kişi, dişi.
kalabaş. kəlləbaş. dik qafa. ataraq. inad. sərkeş

QALABAŞ : Turuz Dictionary

(evlənməmiş, yaxud əşi ölüb, ayrılıb) yaşlı olub tək qalmış kişi, dişi.
kalabaş. kəlləbaş. dik qafa. ataraq. inad. sərkeş