Multilingual Turkish Dictionary

QALALI

QALALI : Arin Turkish Etimology Dictionary

şəhərdə oturan

QALALI : Turuz Dictionary

qapılı.
otuz iki qalalı dil var olsun. iki qulaq arasında oturan yalançı baş yox olsun. (dilin suçu yox, dildə yalan yox). (otuz iki qalalı: otuz iki qapılı. hər diş bir qapı)

QALALI : Turuz Dictionary

qapılı.
otuz iki qalalı dil var olsun. iki qulaq arasında oturan yalançı baş yox olsun. (dilin suçu yox, dildə yalan yox). (otuz iki qalalı: otuz iki qapılı. hər diş bir qapı)