Multilingual Turkish Dictionary

QALANIN

QALANIN : Turuz Dictionary

şəhrinin.
təbriz qalanın yuxar oxu yerləri. (təbriz şəhrinin ali təhsil yerləri, mədarisi)

QALANIN : Turuz Dictionary


gedənin ardın bırax, qalanın yanın tutaq

QALANIN : Turuz Dictionary

dərvazanın. böyük qapının.-ac qalanın, çörək açar dilini

QALANIN : Turuz Dictionary

-əkində izi qalanın, xırmanda üzü olar

QALANIN : Turuz Dictionary

-keçmişi yarım qalanın, işi yarına qalar. (keçmiş işlərin qurtarmayanın işləri gecişər, yarınıda bəllənməz!)

QALANIN : Turuz Dictionary

şəhərin. şəhrin.
qalanın dövrəsi, dövrəbəri: kət kəsək.
belçək (kəmərbənd yol). qalanın ətəyindən keçir. (ətəyindən: qırağından)

QALANIN : Turuz Dictionary

şəhrinin.
təbriz qalanın yuxar oxu yerləri. (təbriz şəhrinin ali təhsil yerləri, mədarisi)

QALANIN : Turuz Dictionary


gedənin ardın bırax, qalanın yanın tutaq

QALANIN : Turuz Dictionary

dərvazanın. böyük qapının.-ac qalanın, çörək açar dilini

QALANIN : Turuz Dictionary

-əkində izi qalanın, xırmanda üzü olar

QALANIN : Turuz Dictionary

-keçmişi yarım qalanın, işi yarına qalar. (keçmiş işlərin qurtarmayanın işləri gecişər, yarınıda bəllənməz!)

QALANIN : Turuz Dictionary

şəhərin. şəhrin.
qalanın dövrəsi, dövrəbəri: kət kəsək.
belçək (kəmərbənd yol). qalanın ətəyindən keçir. (ətəyindən: qırağından)