Multilingual Turkish Dictionary

QALAQAŞMAQ

QALAQAŞMAQ : Turuz Dictionary

qalağaşmaq. qaynaşmaq. qələyan edmək. canqalanmaq. can atmaq. rəğbət edmək

QALAQAŞMAQ : Turuz Dictionary

qalağaşmaq. qaynaşmaq. qələyan edmək. canqalanmaq. can atmaq. rəğbət edmək