Multilingual Turkish Dictionary

QALAQQA

QALAQQA : Turuz Dictionary

kələggə. kələk. quraq. eşvə. eşvəl. işvə. işvəl. qurbağ. qurbal. qurbac. fələggə. qarqadili. qarqaburun. cəfdə. cəftə. cifdə. kitdə. kitə. çitə. qopca. kitgirə. köprücük. köpürcük. həlqərəcə. həlgirəcə. həlgircə.
qapının kələyin vur

QALAQQA : Turuz Dictionary

kələggə. kələk. quraq. eşvə. eşvəl. işvə. işvəl. qurbağ. qurbal. qurbac. fələggə. qarqadili. qarqaburun. cəfdə. cəftə. cifdə. kitdə. kitə. çitə. qopca. kitgirə. köprücük. köpürcük. həlqərəcə. həlgirəcə. həlgircə.
qapının kələyin vur