Multilingual Turkish Dictionary

QALASVA

QALASVA : Turuz Dictionary

çalasva. çalsova. qalsova. çalsövə. qalsövə.
sobalan. savalan. soba, sivri təpəli nərsə, börk.
bitgilərdə köklərin ucun qoruyan bölüm. yüksük. üsgük. oymıq

QALASVA : Turuz Dictionary

çalasva. çalsova. qalsova. çalsövə. qalsövə.
sobalan. savalan. soba, sivri təpəli nərsə, börk.
bitgilərdə köklərin ucun qoruyan bölüm. yüksük. üsgük. oymıq