Multilingual Turkish Dictionary

QALAV

QALAV : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalaq. anğa. gənğ. qaranıq. baxa qalma. mat. alcıranğ. heyran.
qalmış. heyran

QALAV : Arin Turkish Etimology Dictionary

kalav. (1 < qal. qalaq: dayanaq. 1 < kal. kavl: çuxur. dayaq üçün qazılan oyuq). binövrə. təməl. kök

QALAV : Arin Turkish Etimology Dictionary

bir tür çörək. küllük. çaylarin yığdığı topraqlar. yığılı. yığıntı.
dışqal. daşqal. aşqal

QALAV : Turuz Dictionary

qalab. qalıb. qalba. qalva. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl. uysan. oyasa. oysal

QALAV : Turuz Dictionary

qalıb. qalba. qalva. qalab. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
nərsəyə biçim vermə, nərsənin əsgi biçimin qorumağa yarayan qablıq.
başmaq, börk qabalı.
nərsənin biçilmiş, bütün ölçüsündə olan ölçək.
bir qabal pənir, yarım qabal kərə.
dəğərlə

QALAV : Turuz Dictionary

qalab. qalıb. qalba. qalva. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq. təmbəl. yaramaz. yararsız. qurata. qırtçala. haylaz. gəvşək. gəvir. kəvir. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. gəvərə. avara. kəvzək. kəvzən. qısıl. kovlaş. oğursaq. oğursuz. yoğursuz. sarsavan. qarsavan. korsamba. qopaq. kovmuş. götüqızıl. uysan. oyasa. oysal

QALAV : Turuz Dictionary

qalıb. qalba. qalva. qalab. qabal. qapal. qabla. qalpaq. qaplaq.
nərsəyə biçim vermə, nərsənin əsgi biçimin qorumağa yarayan qablıq.
başmaq, börk qabalı.
nərsənin biçilmiş, bütün ölçüsündə olan ölçək.
bir qabal pənir, yarım qabal kərə.
dəğərlə