Multilingual Turkish Dictionary

QALAZ

QALAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalaz. cinqodan qab

QALAZ : Turuz Dictionary


çalaz. qələz. şaşqın. çaşqın.
kalaz. kal. kəl. çalaz. çalıq. kələr. kələz. çələz. kəvəz. onmadıq. çökgün. çöşgün. küsgün. gəvəz. gəvik. gədik. gədə. gödə. cılız. çırız. quranqaz. qurata. çorata. korata. korsav. korsəv. koruz. korvəz. kosan. kovsan. kovasan. körüz. kövəki. köfəki. qığırcım. qığırdağ. qırağan. qıravan. qılındır. qıldır. qıntır. qırdır. qınır. qısır. qıtır. qılqıl. qırqıl. qıttıq. qınnıq. qılcan. qılsan. qılzan. qıltan. qılyan. qırba. qıraba. qıyaba. qılapa. qılbar. qılvar. qılcar. qılsar. qılzar. qılyar. qıncaq. qıraz. qırnaz. qırzan. qırza. qırız. qırna. qırtlaq. qırıtlaq. qırıtdağ. qırqıdax. qıtalaq. qısmıt. qıta. nərsənin quruqsu, böyüməmiş, dalı, qavruq, qovruq, yanıq qalmış, arığ, düşük, gəlişməmiş durumu. zayıf. zə'if. rüşdsüz.
kəl bir ağac.
kalaz. qıcı. qıyı. qata. qıta. çalıq. qılapa. qıraba. qıyaba. qıraz. qartzağ. qısır. kisir. kosan. kovsan. kovasan. qıtalaq. qurata. qırba. onsuz. onğsuz. onğuz. sısqan. sısyan. gəlişməmiş, qıvrıq, cılız qalan

QALAZ : Turuz Dictionary

kalaz.
çalıq. abdal. budala. qabal. qabla. kavla. kaval.
qıtalaq. qartzağ. kəlcə. qınca. qata. qıta. qılapa. qıraba. qıyaba. çalıq. qıtalaq. qıraz, kiçik, cılız, qısır, kisir, gəlişməmiş, qıvrıq nərsə. onğatsız. onatsız. baxımsızlıqdan, xəsdəlikdən

QALAZ : Turuz Dictionary

kalaz. iyi yetişməmiş nərsə. ¶-öz qalaz kimi: (qala: ev. ocağ. xana). öz eviz kimi

QALAZ : Turuz Dictionary

kalaz. qata. qıta. çalıq. qılapa. qıraba. qıyaba. qıraz. qırza. qıvrıq. qartzağ. qısır. kisir. kosan. kovsan. kovasan. qıtalaq. qurata. qırba. onsuz. onğsuz. onğuz. onumsuz. onğumsuz. (istənildiyi, gərəyi kimi (iyi) durumu olmayan. cılız). iyi gəlişməmiş heyvan yavrusu

QALAZ : Turuz Dictionary


çalaz. qələz. şaşqın. çaşqın.
kalaz. kal. kəl. çalaz. çalıq. kələr. kələz. çələz. kəvəz. onmadıq. çökgün. çöşgün. küsgün. gəvəz. gəvik. gədik. gədə. gödə. cılız. çırız. quranqaz. qurata. çorata. korata. korsav. korsəv. koruz. korvəz. kosan. kovsan. kovasan. körüz. kövəki. köfəki. qığırcım. qığırdağ. qırağan. qıravan. qılındır. qıldır. qıntır. qırdır. qınır. qısır. qıtır. qılqıl. qırqıl. qıttıq. qınnıq. qılcan. qılsan. qılzan. qıltan. qılyan. qırba. qıraba. qıyaba. qılapa. qılbar. qılvar. qılcar. qılsar. qılzar. qılyar. qıncaq. qıraz. qırnaz. qırzan. qırza. qırız. qırna. qırtlaq. qırıtlaq. qırıtdağ. qırqıdax. qıtalaq. qısmıt. qıta. nərsənin quruqsu, böyüməmiş, dalı, qavruq, qovruq, yanıq qalmış, arığ, düşük, gəlişməmiş durumu. zayıf. zə'if. rüşdsüz.
kəl bir ağac.
kalaz. qıcı. qıyı. qata. qıta. çalıq. qılapa. qıraba. qıyaba. qıraz. qartzağ. qısır. kisir. kosan. kovsan. kovasan. qıtalaq. qurata. qırba. onsuz. onğsuz. onğuz. sısqan. sısyan. gəlişməmiş, qıvrıq, cılız qalan

QALAZ : Turuz Dictionary

kalaz.
çalıq. abdal. budala. qabal. qabla. kavla. kaval.
qıtalaq. qartzağ. kəlcə. qınca. qata. qıta. qılapa. qıraba. qıyaba. çalıq. qıtalaq. qıraz, kiçik, cılız, qısır, kisir, gəlişməmiş, qıvrıq nərsə. onğatsız. onatsız. baxımsızlıqdan, xəsdəlikdən

QALAZ : Turuz Dictionary

kalaz. iyi yetişməmiş nərsə. ¶-öz qalaz kimi: (qala: ev. ocağ. xana). öz eviz kimi

QALAZ : Turuz Dictionary

kalaz. qata. qıta. çalıq. qılapa. qıraba. qıyaba. qıraz. qırza. qıvrıq. qartzağ. qısır. kisir. kosan. kovsan. kovasan. qıtalaq. qurata. qırba. onsuz. onğsuz. onğuz. onumsuz. onğumsuz. (istənildiyi, gərəyi kimi (iyi) durumu olmayan. cılız). iyi gəlişməmiş heyvan yavrusu