Multilingual Turkish Dictionary

QALBALI

QALBALI : Turuz Dictionary

qalıblı. qalvalı. qalablı. qalavlı. qaballı. qapallı. qablalı. şəkilli. biçimli. düzgün. onat. oranlı. oraclı. orcalı. duraclı. durcalı. duruğlu. durğlu. qiyafəli. oturumlu. oturaqlı. oturuqlu. onarıq. baxımlı.
çox onarıq bir kişi.
onarıq bağ.
qalıb

QALBALI : Turuz Dictionary

qalıblı. qalvalı. qalablı. qalavlı. qaballı. qapallı. qablalı. şəkilli. biçimli. düzgün. onat. oranlı. oraclı. orcalı. duraclı. durcalı. duruğlu. durğlu. qiyafəli. oturumlu. oturaqlı. oturuqlu. onarıq. baxımlı.
çox onarıq bir kişi.
onarıq bağ.
qalıb