Multilingual Turkish Dictionary

QALBALIQ

QALBALIQ : Turuz Dictionary

qalabalıq. basqalıq. tünlük. qayqan. buruşduq. buruşluq. şuluğluq. aşarlıq. qarışıqlıq. qımışdıq. qımışlıq. guruşluq. gürüşlük. gürəm. gürəv. guram. gurav. qurav

QALBALIQ : Turuz Dictionary

qalabalıq. basqalıq. tünlük. qayqan. buruşduq. buruşluq. şuluğluq. aşarlıq. qarışıqlıq. qımışdıq. qımışlıq. guruşluq. gürüşlük. gürəm. gürəv. guram. gurav. qurav