Multilingual Turkish Dictionary

QALIBLI

QALIBLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

gövdəli. gövrəli. kütdəli. tənəli. yapılı. iriyarı. qalavatlı. çəlimli. cəsim. cüssəli. boyrat.
tökümlü. biçimli. rıxtımlı. görnüşlü

QALIBLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

basılı. basılmış. damqalı. çaplı.
basılı parça

QALIBLI : Turuz Dictionary

qalbalı. qalvalı. qalablı. qalavlı. qaballı. qapallı. qablalı. şəkilli. biçimli. düzgün. onat. oranlı. oraclı. orcalı. duraclı. durcalı. duruğlu. durğlu. qiyafəli. oturumlu. oturaqlı. oturuqlu. onarıq. baxımlı.
çox onarıq bir kişi.
onarıq bağ.
qalıb

QALIBLI : Turuz Dictionary

ülgəri. kilişəli.
ülgəri sözlər

QALIBLI : Turuz Dictionary

qalbalı. qalvalı. qalablı. qalavlı. qaballı. qapallı. qablalı. şəkilli. biçimli. düzgün. onat. oranlı. oraclı. orcalı. duraclı. durcalı. duruğlu. durğlu. qiyafəli. oturumlu. oturaqlı. oturuqlu. onarıq. baxımlı.
çox onarıq bir kişi.
onarıq bağ.
qalıb

QALIBLI : Turuz Dictionary

ülgəri. kilişəli.
ülgəri sözlər