Multilingual Turkish Dictionary

QALINQABIQ

QALINQABIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabığıqalın.
qatraq. qaba. gobud.
kütbeyin.
sırtıq. dayanıqlı. dözümlü. üzdən gedməz.
şam ağacı.
armıd çeşiti.

QALINQABIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Qabığı qalın olan. Qa-
lınqabıq qoz. Qalınqabıq püstə. Qalınqabıq qovun.
Otağım doludur sükutla; Sükutun içində mən qalınqabıq meyvə içində qalmış tum kimi. R.Rza.

QALINQABIQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. məc. thickskin, dimwit, thick-skinned person II. s.
[meyvə] thick-skinned; qalınqabıq portağal / alma və s. thick-skinned orange / apple, etc.;
məc. dim-witted, thick-skinned; unfeeling, insensitive; case-hardened