Multilingual Turkish Dictionary

QALIRSIN

QALIRSIN : Turuz Dictionary


aldanırsın dününə, qalırsın qara gününə, gəlcəyini güdənlər, heç dönərmiş dününə. oxun atmış yayın gizmiş, dəmin almış qəmin vermiş bu evrən. (yalan dünya).
çox gözləsən yahalıb aldanarsın, düş qırıqlığına qapılırsın, az gözləsən geridə qalırsın.
(çox gözlədin yanıldın, az gözlədin qalındın)

QALIRSIN : Turuz Dictionary


aldanırsın dününə, qalırsın qara gününə, gəlcəyini güdənlər, heç dönərmiş dününə. oxun atmış yayın gizmiş, dəmin almış qəmin vermiş bu evrən. (yalan dünya).
çox gözləsən yahalıb aldanarsın, düş qırıqlığına qapılırsın, az gözləsən geridə qalırsın.
(çox gözlədin yanıldın, az gözlədin qalındın)