Multilingual Turkish Dictionary

QALMATAN

QALMATAN : Turuz Dictionary


qalmadan, silinmədən önəmli sürdüyün yaşamdır. (iyi dur, diləyincə yaşa, silinməyə dəyər

QALMATAN : Turuz Dictionary


qalmadan, silinmədən önəmli sürdüyün yaşamdır. (iyi dur, diləyincə yaşa, silinməyə dəyər