Multilingual Turkish Dictionary

QALMIR

QALMIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

tapdısa, qalmır, tapmasa qaçmır (əlinə düşəndə kəçinmir, vaz keçmir, əlindən qaçırsa izləmir. dalısaca gedmir). (bərkə düşsə daşdır, dişə batsa, aşdır)

QALMIR : Turuz Dictionary


düşüncə niyəylə başlır, niyədə qalmır

QALMIR : Turuz Dictionary


ölkə boşuna qalmır, durmağına alır qan, ölkə qoruyan qorçuya olsun igidlər qurban. (bax uyqura öğüclən , boyun qoydu yazıya, doğma olan yurdunda, itlə doyan çinliyə, əğdi boyun, doğma yurtda yad qaldı). (öğüclən: ibrət vermək)

QALMIR : Turuz Dictionary

-nədən qalmır ilkin aşqlar, yanır kül olur eski andlar

QALMIR : Turuz Dictionary


düşüncə niyəylə başlır, niyədə qalmır

QALMIR : Turuz Dictionary


ölkə boşuna qalmır, durmağına alır qan, ölkə qoruyan qorçuya olsun igidlər qurban. (bax uyqura öğüclən , boyun qoydu yazıya, doğma olan yurdunda, itlə doyan çinliyə, əğdi boyun, doğma yurtda yad qaldı). (öğüclən: ibrət vermək)

QALMIR : Turuz Dictionary

-nədən qalmır ilkin aşqlar, yanır kül olur eski andlar