Multilingual Turkish Dictionary

QALPAQAN

QALPAQAN : Turuz Dictionary

qalpağan.
qaplağan. qalpazan. qalayçı. kələkçi. çapçı. çapaç. çapaçı. çaşıt. çıpacan. çipəcən (< çırpmaq). daldabançı. çapqın. qapan. ütəlgi. ütük. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. q

QALPAQAN : Turuz Dictionary

qalpağan.
qaplağan. qalpazan. qalayçı. kələkçi. çapçı. çapaç. çapaçı. çaşıt. çıpacan. çipəcən (< çırpmaq). daldabançı. çapqın. qapan. ütəlgi. ütük. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. q