Multilingual Turkish Dictionary

QALQALANMAQ

QALQALANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalağlanmaq. qaqıla qalmaq. yığılmaq. birikmək. doluşmaq.
mallar yığnada qaqıla qalmış.
yaxcı olan, ucuz olan qaqıla qalmaz

QALQALANMAQ : Turuz Dictionary

qalqanmaq. qallanmaq. qırıttırmaq. alqanmaq. qubarmaq. qabarmaq. qapalmaq. qupalmaq. qopalmaq. qopqalanmaq. qopqulanmaq. qapasanmaq. qasılmaq. qassalmaq. qasqalanmaq. qapqalanmaq. qasalmaq. qasalanmaq. qarsalanmaq. qarsanmaq. qarasanmaq. xorazaylıq edmək

QALQALANMAQ : Turuz Dictionary

qalqanmaq. qallanmaq. qırıttırmaq. alqanmaq. qubarmaq. qabarmaq. qapalmaq. qupalmaq. qopalmaq. qopqalanmaq. qopqulanmaq. qapasanmaq. qasılmaq. qassalmaq. qasqalanmaq. qapqalanmaq. qasalmaq. qasalanmaq. qarsalanmaq. qarsanmaq. qarasanmaq. xorazaylıq edmək