Multilingual Turkish Dictionary

QALQIŞÇI

QALQIŞÇI : Turuz Dictionary

qalxışçı. qalışçı. qaldırçı. qalxınmaçı. sağdac. sağdaş. qalaşçı. gəlişçi. gəlimçi. dirişçi. duruzçu. qutarçı. ötgəçi. özgəçi. ösmə. ösümçü. ösücü. ösünçü. boysançı. boysaçı. boysayış. tərəqqi pərvər. islah tələb

QALQIŞÇI : Turuz Dictionary

qalxışçı. qalışçı. qaldırçı. qalxınmaçı. sağdac. sağdaş. qalaşçı. gəlişçi. gəlimçi. dirişçi. duruzçu. qutarçı. ötgəçi. özgəçi. ösmə. ösümçü. ösücü. ösünçü. boysançı. boysaçı. boysayış. tərəqqi pərvər. islah tələb