Multilingual Turkish Dictionary

QALSÖVƏ

QALSÖVƏ : Turuz Dictionary

çalsova. qalsova. çalsövə. çalasva. qalasva.
sobalan. savalan. soba, sivri təpəli nərsə, börk.
bitgilərdə köklərin ucun qoruyan bölüm. yüksük. üsgük. oymıq

QALSÖVƏ : Turuz Dictionary

çalsova. qalsova. çalsövə. çalasva. qalasva.
sobalan. savalan. soba, sivri təpəli nərsə, börk.
bitgilərdə köklərin ucun qoruyan bölüm. yüksük. üsgük. oymıq