Multilingual Turkish Dictionary

QALSA

QALSA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalsa qalsa: qala qala. çox qalsa. ən uzağı. ən çoxu. ən sonunda. hammısı. bütünü. olub olacağı. həddəksər.
ilkin, evi doyur, qalsa eşikdə sovur

QALSA : Arin Turkish Etimology Dictionary

< qar + sa. qarısa. baxsa. görə. mənə qalsa < mənə qarısa

QALSA : Turuz Dictionary

-acun eldən dosd olmaz, öcü qalsa, dinc almaz

QALSA : Turuz Dictionary

-eritə qalsa, qar yağar. (eritə
yarına)

QALSA : Turuz Dictionary

-sirkə qalsa acıyar, bilək qalsa çürüyər, bilik qalsa yeyilər (yeyilər: azalar)

QALSA : Turuz Dictionary

-tarla suvalmasa quruyar, quru qalsa, qurudar. (kişi varlığı tarıq (əkinəcaqdan) asılıdır)

QALSA : Turuz Dictionary

-ölü qalsa ərkinə, sıçar yerinə. (ərkinə: başına) (bələr sıçar yerinə)

QALSA : Turuz Dictionary

olsa.
onluq olsa: ona qalsa.
yonca bitər, torba tikər, eşək qalsa yər.
qalsa tək başın, at yaman daşın. (yamanla dosluqdansa, yalnız qal)
çörəyin qalsa ağızda qaçacaqdır boğaza, ya tüpür yaki onu utgilə qurtar canıvı.
beyni küt qalsa başın göz nəyinə, olsa açıq.
içgi yara gizli qalsa qan verər. (içgi: için. içəridə olan).
tün düşürsə ağgünümuz qaralar, arman qalsa gənc könlüm yaralar, soyuq düşsə yağış dönüb qarolar, vırqın vırıb soldu ömür gülləri. (vırqın: bəla. fəlakət). (arman: çatılmamış, uzaq duran arzu).
bir gün qalmaq yalquzaq, yaramamış kimsəyə, qaraçular yığnaşar, yalquz qalsa baş çevrəvə.
pas atarmış ürəklər, kin kit içində qalsa , ya as öldür qutarsın, ya yas qılıb bağışla. (atarmış: tutarmış). (yas qılıb: lütf, iltaf edib).
çalış al dadını gündən günəki sən yaşısan, yarına qalsa kefin, dadğınıbən dadı qaçar. (dadınıbən: dadığıbən. yad, başqa dad tutaraq).
edişən singir könül, candan pozarmış könlünü, bağlımazdur! at gedə, qalsa üzərmiş könlünü. (singir:qəbristan). (bağlımazdur: bəfasızıdır). (könlün anılar gömlüyünə çevirən, yaşamdan olur).
yağış töksə sel alar, malın qalsa el alar. (el: yad)

QALSA : Turuz Dictionary

qalas. yurtdaş. vətəndaş. təbəə.
hançı ölkə qalasısız

QALSA : Turuz Dictionary

-acun eldən dosd olmaz, öcü qalsa, dinc almaz

QALSA : Turuz Dictionary

-eritə qalsa, qar yağar. (eritə
yarına)

QALSA : Turuz Dictionary

-sirkə qalsa acıyar, bilək qalsa çürüyər, bilik qalsa yeyilər (yeyilər: azalar)

QALSA : Turuz Dictionary

-tarla suvalmasa quruyar, quru qalsa, qurudar. (kişi varlığı tarıq (əkinəcaqdan) asılıdır)

QALSA : Turuz Dictionary

-ölü qalsa ərkinə, sıçar yerinə. (ərkinə: başına) (bələr sıçar yerinə)

QALSA : Turuz Dictionary

olsa.
onluq olsa: ona qalsa.
yonca bitər, torba tikər, eşək qalsa yər.
qalsa tək başın, at yaman daşın. (yamanla dosluqdansa, yalnız qal)
çörəyin qalsa ağızda qaçacaqdır boğaza, ya tüpür yaki onu utgilə qurtar canıvı.
beyni küt qalsa başın göz nəyinə, olsa açıq.
içgi yara gizli qalsa qan verər. (içgi: için. içəridə olan).
tün düşürsə ağgünümuz qaralar, arman qalsa gənc könlüm yaralar, soyuq düşsə yağış dönüb qarolar, vırqın vırıb soldu ömür gülləri. (vırqın: bəla. fəlakət). (arman: çatılmamış, uzaq duran arzu).
bir gün qalmaq yalquzaq, yaramamış kimsəyə, qaraçular yığnaşar, yalquz qalsa baş çevrəvə.
pas atarmış ürəklər, kin kit içində qalsa , ya as öldür qutarsın, ya yas qılıb bağışla. (atarmış: tutarmış). (yas qılıb: lütf, iltaf edib).
çalış al dadını gündən günəki sən yaşısan, yarına qalsa kefin, dadğınıbən dadı qaçar. (dadınıbən: dadığıbən. yad, başqa dad tutaraq).
edişən singir könül, candan pozarmış könlünü, bağlımazdur! at gedə, qalsa üzərmiş könlünü. (singir:qəbristan). (bağlımazdur: bəfasızıdır). (könlün anılar gömlüyünə çevirən, yaşamdan olur).
yağış töksə sel alar, malın qalsa el alar. (el: yad)

QALSA : Turuz Dictionary

qalas. yurtdaş. vətəndaş. təbəə.
hançı ölkə qalasısız