Multilingual Turkish Dictionary

QALTAY

QALTAY : Turuz Dictionary

kərtəğəy. kəltəğəy. kəltək.
nərsənin yarısı.
evin kəltəğəyi: evin yarısı.
bir qoşun (cütün), iki tayın, iki taydan bir tayı.
əlcəyimin, corabımın kəltəyin itirdim.
saqat

QALTAY : Turuz Dictionary

kərtəğəy. kəltəğəy. kəltək.
nərsənin yarısı.
evin kəltəğəyi: evin yarısı.
bir qoşun (cütün), iki tayın, iki taydan bir tayı.
əlcəyimin, corabımın kəltəyin itirdim.
saqat