Multilingual Turkish Dictionary

QALTAYMAQ

QALTAYMAQ : Turuz Dictionary

daltaymaq. çağtaymaq.
qabartmaq. şişirtmək. mubaliğə edmək.
özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir olmaq.
pullanandan bəri çağtaymaq qaldı.
əzilmək. qırcanmaq. nazlanmaq. luslanmaq.
acı çox doyursan daltayar

QALTAYMAQ : Turuz Dictionary

daltaymaq. çağtaymaq.
qabartmaq. şişirtmək. mubaliğə edmək.
özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir olmaq.
pullanandan bəri çağtaymaq qaldı.
əzilmək. qırcanmaq. nazlanmaq. luslanmaq.
acı çox doyursan daltayar