Multilingual Turkish Dictionary

QALTIRÇI

QALTIRÇI : Turuz Dictionary

qaldırçı. qalışçı. qalxışçı. qalxınmaçı. sağdac. sağdaş. qalaşçı. gəlişçi. gəlimçi. dirişçi. duruzçu. qutarçı. ötgəçi. özgəçi. ösmə. ösümçü. ösücü. ösünçü. boysançı. boysaçı. boysayış. tərəqqi pərvər. islah tələb

QALTIRÇI : Turuz Dictionary

qaldırçı. qalışçı. qalxışçı. qalxınmaçı. sağdac. sağdaş. qalaşçı. gəlişçi. gəlimçi. dirişçi. duruzçu. qutarçı. ötgəçi. özgəçi. ösmə. ösümçü. ösücü. ösünçü. boysançı. boysaçı. boysayış. tərəqqi pərvər. islah tələb