Multilingual Turkish Dictionary

QALTIRMAMIŞ

QALTIRMAMIŞ : Turuz Dictionary

qaldırmamış. öğməmiş.
heçin uslu öz özünü öğməmiş, ussuz olan öğünməkdən keçməmiş. (öğünməkdən
qaldırınmaqdan)

QALTIRMAMIŞ : Turuz Dictionary

qaldırmamış. öğməmiş.
heçin uslu öz özünü öğməmiş, ussuz olan öğünməkdən keçməmiş. (öğünməkdən
qaldırınmaqdan)