Multilingual Turkish Dictionary

QALTIRTMAQ

QALTIRTMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaldırtmaq. göltürtmək. götürtmək

QALTIRTMAQ : Turuz Dictionary

qaldırtmaq.
qaldırıtmaq. yaraştırmaq. uyqulatmaq. yaxaştırmaq. yaxışdırtmaq. düşürtütmək. düşüşdürtmək. tutuşdurtmaq.
qalxıtmaq. dirsətmək. salqılamaq. irsalmaq. mətrəh, pişnəhad edmək. onatmaq. onartmaq. onğatmaq. onğartmaq. onğutmaq. onğurtmaq. ol

QALTIRTMAQ : Turuz Dictionary

qaldırtmaq.
qaldırıtmaq. yaraştırmaq. uyqulatmaq. yaxaştırmaq. yaxışdırtmaq. düşürtütmək. düşüşdürtmək. tutuşdurtmaq.
qalxıtmaq. dirsətmək. salqılamaq. irsalmaq. mətrəh, pişnəhad edmək. onatmaq. onartmaq. onğatmaq. onğartmaq. onğutmaq. onğurtmaq. ol