Multilingual Turkish Dictionary

QALTUQ

QALTUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

buynuzdan düzələn sağır, bardaq

QALTUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaltaq. kavtaq. kavtuq.
qalan. qalıntı. qalqın. qaluq. qalıq. qalmuq. qalmıq. qalmış. ardan. ardıc. evlənməmiş, evdə qalmış qız.
qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalağ. qəhbə. ruspi. düznəsiz, əxlaqsız qadın.
qarı. qoca.
hər nəyin əsgimişi, köhnəlmişi. qarımış. qatımış. qocamış. qovcamış.
cılız, zayıf malqara.
pambıq içli üst geyim.
qaltaq. qaytaq. qalaq. yalaq. dalaq. qalaqlı. qallaş. kəllaş. kəlləş. çaqqal. çalqaş. çallaş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi

QALTUQ : Turuz Dictionary

çoğan. vəxim. kiritik

QALTUQ : Turuz Dictionary

qalduğ.
iz. əlamət. nişan.
yadigar.
bəqaya

QALTUQ : Turuz Dictionary

çoğan. vəxim. kiritik

QALTUQ : Turuz Dictionary

qalduğ.
iz. əlamət. nişan.
yadigar.
bəqaya