Multilingual Turkish Dictionary

QAMALIQ

QAMALIQ : Turuz Dictionary

qayaqlıq. qamaqlıq. sürşməlik. sürüşgənlik. süvgənlik.
qayaqlıq ev: qayaqlıq ev: sürüşgən yerdə yapılan ev

QAMALIQ : Turuz Dictionary

qayaqlıq. qamaqlıq. sürşməlik. sürüşgənlik. süvgənlik.
qayaqlıq ev: qayaqlıq ev: sürüşgən yerdə yapılan ev