Multilingual Turkish Dictionary

QAMANA

QAMANA : Arin Turkish Etimology Dictionary

komalmış, yığılmış nərsə. saman yığını

QAMANA : Turuz Dictionary

qamama. qoy. mane' olma

QAMANA : Turuz Dictionary

qamama. qoy. mane' olma