Multilingual Turkish Dictionary

QAMANAQ

QAMANAQ : Turuz Dictionary

(qamanılmaz.). yığanoq. yığılamaz. sədd olunamaz. (pişgirlik ediləməz).
qamanaq kəsəllər, ağrıqlar

QAMANAQ : Turuz Dictionary

(qamanılmaz.). yığanoq. yığılamaz. sədd olunamaz. (pişgirlik ediləməz).
qamanaq kəsəllər, ağrıqlar