Multilingual Turkish Dictionary

QAMANTIR

QAMANTIR : Turuz Dictionary

qamandır. gəməndir. onuvçu.
başlı. oynağ. çağlağ. iş bilən.
qoşar. qoşər. qoşutçu. qoşulçu. qoşunçu. qoşunqan. qoşulqan. qorbaşı. subay. subəy. qoyaçı. qoyçı. qoyçu. burqaçı. burqat. sürgüt. sürcü. buyruqcu. buyurcu. buyurucu fərmandeh

QAMANTIR : Turuz Dictionary

qamandır. gəməndir. onuvçu.
başlı. oynağ. çağlağ. iş bilən.
qoşar. qoşər. qoşutçu. qoşulçu. qoşunçu. qoşunqan. qoşulqan. qorbaşı. subay. subəy. qoyaçı. qoyçı. qoyçu. burqaçı. burqat. sürgüt. sürcü. buyruqcu. buyurcu. buyurucu fərmandeh