Multilingual Turkish Dictionary

QAMLAMAQ

QAMLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamalmaq.
yaxarmaq. yalvarmaq. diləmək. ayağlara qapanmaq. boyun bükmək. dizə gəlmək. dua edmək.
hazırlamaq. dəğrələmək. dəğşürmək. dərinləmək. dərginmək. axdarmaq. tapıtmaq. çağırmaq.
qammamaq. övmək.
öz özünü qamlama.
otamaq. həkimlik edmək