Multilingual Turkish Dictionary

QAMSIQ

QAMSIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < qam. kəm). qamşıq. qamış. kəmsük. kəsük.
bükük. axsaq. əksik. fəsad. çürük. pozuq. çaprız. suç. ləkə. yanlış. boş.
yaramaz. şeytan. aylaq

QAMSIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamsığ. yaramaz. afacan. haylaz.
qamsıx bolmaq: haylazlıq yapmaq.
qamsıx ösgən: şırmaq. sırmaşıq

QAMŞIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > qamsıq. bükük.axsaq

QAMŞIQ : Turuz Dictionary

qapçıt. çilə. qayı. müsibət. bəla

QAMŞIQ : Turuz Dictionary

qapçıt. çilə. qayı. müsibət. bəla