Multilingual Turkish Dictionary

QAMUS

QAMUS : Arin Turkish Etimology Dictionary

kamus. kavus. kəfgir. kəvgir. kəvirgə. kəvəç. kəviç. kəvçə. kəpcə. sumaxbalan. savuxlağan. süzgəç

QAMUŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

> xamuş. sulusım. şaşqın. sumaq. suvat. sikut. mütəhəyyir. susuq. məbhut. cımcuq. qaplı

QAMUS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. esil menası "deniz, derya"] Böyük lüğet kitabı; ensiklopediya.

QAMUŞ : Turuz Dictionary

xamuş. soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). səssiz səmirsiz.
soğun yuxu.
soğun yaşam.
sıyın gecə

QAMUŞ : Turuz Dictionary

xamuş. xamış. xəmiş. qapış. qamış. gəpiş. sayaş. sağaş. duraş. durqun. sakit

QAMUŞ : Turuz Dictionary

xamuş. koruz. sönük.
koruz yaşam

QAMUŞ : Turuz Dictionary

xamuş. sərin. susqun. sakit

QAMUŞ : Turuz Dictionary

xamuş. soğun. soyun. sıyın. sığın. sağun. sayun. (soğut. soyut. sıyıt. sığıt. sağut. sayut). səssiz səmirsiz.
soğun yuxu.
soğun yaşam.
sıyın gecə

QAMUŞ : Turuz Dictionary

xamuş. xamış. xəmiş. qapış. qamış. gəpiş. sayaş. sağaş. duraş. durqun. sakit

QAMUŞ : Turuz Dictionary

xamuş. koruz. sönük.
koruz yaşam

QAMUŞ : Turuz Dictionary

xamuş. sərin. susqun. sakit