Multilingual Turkish Dictionary

QANÇALIQ

QANÇALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

o cürki.
qançalıq biz gördük

QANCALIQ : Turuz Dictionary

-qançalıq oldu: qanca oldu: neçə oldu.
qança istir: nəqədər istir.
qoğdu, şuncalıq sırtıldı.
odu qançalıq pülədi, şuncalıq itildi: odu nə qədir pülədi, oncada itildi

QANÇALIQ : Turuz Dictionary

-qay qançalıq: hər qədər. nə qədər.
qay qançalıq güc olsada, hər kiminə öz yurdu, öz evi.
gücə qaldıq

QANÇALIQ : Turuz Dictionary

hər nə qədər.
qançalıq dedim eşitmədi: hər nə qədər dedim eşitmədi

QANCALIQ : Turuz Dictionary

-qançalıq oldu: qanca oldu: neçə oldu.
qança istir: nəqədər istir.
qoğdu, şuncalıq sırtıldı.
odu qançalıq pülədi, şuncalıq itildi: odu nə qədir pülədi, oncada itildi

QANÇALIQ : Turuz Dictionary

-qay qançalıq: hər qədər. nə qədər.
qay qançalıq güc olsada, hər kiminə öz yurdu, öz evi.
gücə qaldıq

QANÇALIQ : Turuz Dictionary

hər nə qədər.
qançalıq dedim eşitmədi: hər nə qədər dedim eşitmədi