Multilingual Turkish Dictionary

QANAMAM

QANAMAM : Turuz Dictionary


gücənsiz uğur tanımam, nə olduğun qanamam. (gücənsiz: sıxıntısız. işgilsiz)

QANAMAM : Turuz Dictionary


gücənsiz uğur tanımam, nə olduğun qanamam. (gücənsiz: sıxıntısız. işgilsiz)