Multilingual Turkish Dictionary

QANARAQ

QANARAQ : Turuz Dictionary

qana qana. qapsan. qapsa. qasbanaq. qapsanaq. kəsənək. kəsərək. biçənək. biçərək. biləcək. bilərək. bilə bilə. biçə biçə. kəsə kəsə. qısıqına. istiyərək. məxsusən. görünə. edəyləb. qəsdən. qəsdli. məqsədlə. qısnaşına. qıtnaşına. girtişinə. kitrişinə. qasr

QANARAQ : Turuz Dictionary

qana qana. qapsan. qapsa. qasbanaq. qapsanaq. kəsənək. kəsərək. biçənək. biçərək. biləcək. bilərək. bilə bilə. biçə biçə. kəsə kəsə. qısıqına. istiyərək. məxsusən. görünə. edəyləb. qəsdən. qəsdli. məqsədlə. qısnaşına. qıtnaşına. girtişinə. kitrişinə. qasr