Multilingual Turkish Dictionary

QANATIN

QANATIN : Turuz Dictionary


tam sevincin tökmə sevginə, gedirsə sevəcin, sınar qolun qanadın

QANATIN : Turuz Dictionary

-söz qanadın qırılmasın

QANATIN : Turuz Dictionary


tam sevincin tökmə sevginə, gedirsə sevəcin, sınar qolun qanadın

QANATIN : Turuz Dictionary

-söz qanadın qırılmasın